Shërbim i shkëlqyeshëm

1

AOOD përpiqet të ofrojë shërbimin më të mirë për klientët tanë. Ne marrim pjesë në mënyrë aktive në fazën e hershme të dizajnimit të klientëve tanë, duke marrë parasysh plotësisht sinjalin dhe linjat e ndryshme të energjisë të sistemit të tyre, hapësirën, instalimin, mjedisin dhe kërkesat e performancës, t'u sigurojmë atyre sugjerime profesionale dhe t'i ndihmojmë ata të gjejnë zgjidhjen e optimizuar të ndërfaqes rrotulluese - - unazën e rrëshqitjes.

Përgjigja e shpejtë është kërkesa themelore për secilin shitës të AOOD. Ne e mbajmë disponueshmërinë 24/7 për klientët tanë dhe sigurojmë që pyetjet / nevojat e tyre mund të zgjidhen në kohën më të shkurtër. Kur ka një vonesë në prodhim, ne i mbajmë klientët tanë të informuar në kohë.

Ne gjithashtu kemi garanci të mirë dhe politikë pas shitjes për të siguruar që çështjet e papritura mund të zgjidhen sa më shpejt që të jetë e mundur. Çmimi i drejtë, cilësia superiore dhe shërbimi i qëndrueshëm është ajo që AOOD do t'ju ofrojë klientëve tanë.